Chương trình phát triển thanh niên huyện Tánh Linh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2023;  UBND huyện Tánh Linh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2023 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2023, với mục đích tTriển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trìnhphát triển thanh niên huyện; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, đảm bảo việcthực hiện công tác quản nhà nước về thanh niên trở thànhnhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong năm 2023.

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, lao động, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 4 220
  • Tháng hiện tại: 22 824
  • Tổng lượt truy cập: 844715
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang