Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kì năm 2024

Ngày 23/3/2024, Chi cục thống kê huyện Tánh Linh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho các thành viên tổ công tác cấp cơ sở thực hiện Điều tra DSGK 2024. Đây là cuộc điều tra quan trọng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Điều tra dân số giữa kì năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm cung cấp số liệu về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026 – 2030. Đồng thời, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Trong thời gian 2 ngày (26-27/3/2024), các đại biểu được giới thiệu về Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; hướng dẫn cách thu thập thông tin các phiếu điều tra xác định nhân khẩu thực tế thường trú, thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ, thông tin về nhà ở; phiếu thu thập thông tin đối với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI ghi phiếu điều tra điện tử, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra…

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin cuộc điều tra sẽ bắt đầu từ ngày 1-30/4/2024.

Minh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang