Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 17/1, Đồng chí Nguyễn Hữu Phước Phó chủ tịch UBND huyện đã có buổi chủ trì cuộc Họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, hiện nay toàn huyện có 25 Tổ hợp tác với 172 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lúa giống, thủy nông, làm đất, thu hoạch; Có 16 HTX và 02 Quỹ tín dụng trong đó, Hợp tác xã đang hoạt động là 14 HTX, Hợp tác xã ngừng hoạt động: 02 HTX. Tổng số thành viên của HTX hiện nay 273 thành viên với tổng số vốn đăng ký hoạt động là 12,2 tỷ đồng. Hầu hết các HTX chủ yếu là lao động theo mùa vụ nên khó cho thực hiện hợp đồng lao động. Lao động của các HTX chủ yếu là lao động địa phương. Tổng số lao động bình quân các HTX 08 người, trong đó thường xuyên khoảng 4-6 lao động, ngoài ra là lao động theo mùa vụ, và một số lao động trong HTX vừa gián tiếp vừa trực tiếp; doanh thu bình quân 500 triệu/HTX/năm, thu nhập bình quân của thành viên 4 đến 8 triệu đồng/thành viên/tháng. Tổng số cán bộ quản lý HTX 30 người. Các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục hướng trọng tâm vào phục vụ lợi ích của xã viên bằng các loại hình dịch vụ ngày càng đa dạng hơn được xã viên ủng hộ. Doanh thu của nhiều HTX ổn định; HTX Đức Phú, HTX Gia An, HTX Hoàng Nam (Nghị Đức), HTX Đức Bình bước đầu đã tham gia vào chuổi liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm thông qua việc liên kết với doanh nghiệp và các hộ nông dân, tạo ra các liên kết bền vững giửa các đối tượng tham gia chuổi để tạo giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, các Quỹ TDND vẫn tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng, kiểm soát tốt nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu thấp (0,78%) ; tín dụng tăng trưởng khá (11%), Các thành viên thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trong dân, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương.

Đồng thời, UBND huyện đã triển khai 01 Dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Bình đã được UBND huyện phê duyệt; đang và triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2023; 01 Dự án của HTX DVNN Huy Khiêm đang hoàn thiện trình UBND huyện phê duyệt. Đối với nguồn vốn lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gian xây dựng nông thôn mới hỗ trợ cho HTX năm 2023 6.5 tỷ đồng hỗ trợ cho các HTX triển khai xây dựng các tuyến đường, cầu, cống bằng BTXM vào khu sản xuất của các HTX. Hỗ trợ hỗ trợ liên kết theo chuổi giá trị dự án liên kết cung ứng vật tư – dịch vụ đầu vào – chế biến gắn với tiêu thụ lúa gạo của HTX dịch vụ Nông nghiệp Đức Bình 1 tỷ.

Về nhiệm vụ năm 2024, UBND huyện cũng đề ra các nhiệm vụ: phấn đấu thành lập thêm 10 Tổ hợp tác đăng ký hoạt động; Thành lập 09 Hợp tác xã, phấn đấu đến cuối năm 2024 mỗi Hợp tác xã phải có trên 10 thành viên. Riêng HTX Dịch vụ nông nghiệp Bắc Ruộng và HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia An đến năm 2024 có trên 30 thành viên tham gia vào HTX, đến năm 2025 có từ 50 thành viên trở lên. Xử lý giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày (02 HTX)3. Có trên 50% HTX xếp loại khá trở lên, có ít nhất 40% tổ chức kinh tế hợp tác tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Doanh thu bình quân của hợp tác xã tăng khoảng 5-6%/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã tăng khoảng 3-5%/năm; lãi bình quân của hợp tác xã tăng khoảng 3-5%/năm.

Minh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang