Làm việc với tập thể Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024

Ngày 21/3/2024, đồng chí Nguyễn Đăng Lệ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý I/2024 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2024; đồng chí Nguyễn Đăng Lệ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã nhận xét, trong quý I/2024 Phòng Văn hóa và Thông tin đã tập trung triển khai nhiệm vụ của ngành ngay từ đầu năm đồng thời đã phối hợp khá chặt chẽ với các ngành, các địa phương để triển khai nhiệm vụ, đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác tham mưu cho UBND huyện còn một số công việc chưa kịp thời; một số nhiệm vụ do ngành quản lý triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao như: công tác gia đình, công tác du lịch, …

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý II/2024 và nhiệm vụ năm 2024 mà ngành phụ trách, cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

 Về công tác tuyên truyền: Tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2024, bằng nhiều hình thức, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt tuyên truyền về Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Tánh Linh (25/12/1974 - 25/12/2024) và Chủ đề năm 2024 do tỉnh triển khai.

Về lĩnh vực Văn hóa - Văn nghệ: Hướng dẫn, kiểm tra, rà soát tổng hợp tiến độ thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tánh Linh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định. Tiến hành rà soát lại Tiêu chí Văn hóa thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các địa phương trên địa bàn huyện, nhất là các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024 để hướng dẫn địa phương thực hiện, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc nếu có,..

Về lĩnh vực Gia đình: Tập trung rà soát lại các Đề án, Kế hoạch của UBND huyện ban hành về lĩnh vực gia đình để tiếp tục triển khai đảm bảo các chỉ tiêu đề ra trong năm và giai đoạn.Nghiên cứu tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo Công tác gia đình; đồng thời tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban chỉ đạo.

Về lĩnh vực Du lịch: Rà soát các Kế hoạch đã tham mưu cho UBND huyện để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan, các địa phương nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các Sở, ngành của Tỉnh, rà soát, tham mưu UBND huyện xây dựng điểm du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hơn nửa công tác phối hợp với các ngành liên quan và địa phương, thường xuyên kiểm tra các điểm du lịch tự phát, nhất là các điểm du lịch ở xã La Ngâu để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, không cho cơi nới và phát sinh những điểm mới.

Về lĩnh vực Công nghệ thông tin: Chú trọng hướng dẫn nâng cao hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng ở cấp xã. Rà soát và tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đối với các địa phương chưa quan tâm đến việc cấp thẻ ATM cho người dân đảm bảo theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyện về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức và Nhân dân về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Đình Sơn

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang