Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chiều ngày 25/01/2024, đồng chí Trần Vũ Linh, Phó Bí thư thường trực huyện Huyện ủy Tánh Linh đã tổ chức Hội nghị làm việc với NHCSXH huyện về kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2023. Tham gia Hội nghị còn có Mặt trận và Hội đoàn thể huyện; các phòng ban liên quan và Bí thư các xã, thị trấn.

anh tin bai

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Linh ghi nhận kết quả thực hiện chính sách tín dụng năm 2023 trên địa bàn huyện cụ thể:

- NHCSXH huyện tiếp tục chủ động tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện, trong năm 2023, Phòng tài chính - kế hoạch huyện tiếp tục chuyển vốn Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện 1.800 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

- Tăng trưởng tín dụng được tập trung thực hiện tốt, trong năm 2023 tăng 79.268 triệu đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 16,18% đặc biệt tập trung cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trong đó thực hiện cho vay Nghị Định 28 của Chính phủ về cho vay tín dụng ưu đãi thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi, giúp cho ngày càng nhiều người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.

- Công tác kiểm tra giám sát của Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện đầy đủ theo kế hoạch xây dựng. Các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc ủy thác với Ngân hàng. Ký Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện với NHCSXH huyện.

- Chất lượng tín dụng luôn được nâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm phối kết hợp với NHCSXH quản lý tốt tín dụng chính sách tại địa phương, nợ quá hạn được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,2%, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn trong năm đạt 85 %, số Tổ xếp loại tốt và khá đạt 98,78%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%, 13/13 xã và thị trấn đạt loại tốt, chất lượng tín dụng toàn huyện xếp loại tốt.

- Hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV và tổ chức cá nhân. Tổ chức đầy đủ công tác tập huấn nghiệp vụ đến cán bộ ngoài ngành.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt được còn một số khó khăn, tồn tại như:  Số hộ vay vốn NHCSXH còn dư nợ đã bỏ đi khỏi địa phương tăng so với năm trước và rất khó khăn trong việc thu hồi. Thu nợ đến hạn chỉ đạt 85,53% không đạt so với chỉ tiêu năm 2023 là 90%. Kiểm tra sử dụng vốn giải ngân mới trong vòng 30 ngày chưa kịp thời, việc trực giao dịch xã có lúc có nơi chưa đầy đủ.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Linh, Phó Bí thư thường trực huyện Huyện ủy Tánh Linh đánh giá cao kết quả thực hiện tín dụng chính sách tại địa bàn huyện năm 2023 và chỉ đạo thực hiện trong năm 2024, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

- Hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nguồn vốn bao gồm nguồn vốn từ ngân sách địa phương, kế hoạch tập huấn năm 2024.

- Xây dựng và thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra giám sát của các Thành viên BĐD HĐQT huyện, Hội đoàn thể cấp huyện, Hội đoàn thể cấp và Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

- Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn đạt dưới 0,2%; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 90%; giảm 30% số hộ, số tiền các trường hợp bỏ đi khỏi địa phương.

- Tiếp tục duy trì chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, chất lượng Hoạt động của Tổ TK&VV (13/13 xã đạt chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch tốt; duy trì Tổ TK&VV đạt tốt, khá tỷ lệ trên 98% và không có Tổ TK&VV xếp loại yếu, kém; phấn đấu tỷ lệ hộ vay gửi tiền gửi tiết kiệm hàng tháng từ 90% trở lên)

- Thực hiện đạt theo kế hoạch NHCSXH tỉnh giao về công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng đến với mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông.

- Không phát sinh trường hợp nợ xâm tiêu chiếm dụng trong năm.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang