Tánh Linh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 29/01/2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, nhà trường đã tập trung triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và toàn thể quần chúng nhân dân, được Nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực. Trong đó, công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, đối tượng tuyên truyền.

 Các ban ngành, đoàn thể đã triển khai sâu rộng các mô hình, như: Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội; mô hình tự phòng tự quản; mô hình Camera an ninh phòng, chống tội phạm; mô hình khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông v.v. Đồng thời, đã quan tâm lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào triển khai chương trình công tác hội, đoàn thể.

anh tin bai

Lực lượng Công an từ huyện đến xã đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đã huy động được đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, đã tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến nhân dân về diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; hướng dẫn nhân dân cách thức chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cung cấp những thông tin quan trọng cho lực lượng Công an để điều tra xử lý.

Ban chỉ đạo từ huyện đến xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong năm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện tuy có nảy sinh những vụ việc phức tạp; tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, công tác phối hợp của các ban ngành đoàn thể; đặc biệt là sự tham mưu tích cực của cơ quan Thường trực - Công an huyện và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên đã tập trung giải quyết tốt tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của địa phương và của đất nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt ưu điểm, nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ để tập trung thực hiện tốt trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của của Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện; phát huy vai trò trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

 

                                                                                            Nguyễn Quân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang