Tình hình triển khai nhập liệu, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai nhập liệu, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06; Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06. Đến thời điểm hiện nay, có 13/13 xã, thị trấn đã nhập thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý. Tuy nhiên, số hộ có trẻ em và thông tin về trẻ em tại các địa phương chưa được cập nhật đầy đủ. Tổng số trẻ em cập nhật trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu trẻ em trên 19.600 trẻ/13 xã, thị trấn/28.100 trẻ đạt gần 70% tổng số trẻ em trên địa bàn toàn huyện. Số trẻ em đã được cập nhật mã định danh cá nhân trên 13.000/19.600 trẻ, chiếm tỷ lệ trên 66% dữ liệu trẻ em hiện có trên Hệ thống. Riêng xã Măng Tố chưa cập nhật trường hợp trẻ em nào về Mã định danh cá nhân.

Nhìn chung, việc triển khai nhập liệu, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế. Do vậy Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đôn đốc nhập dữ liệu và cập nhật mã định danh cá nhân vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu trẻ em cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06./.

DN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang