Hiệu quả từ công tác kết nghĩa

Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị của huyện Tánh Linh với các xã thuần, thôn xem ghép vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đem lại hiệu quả, cùng góp sức cho cuộc sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện.

Khu phố Trà Cụ, thị trấn Lạc Tánh, được Chính phủ công nhận thuộc diện khu phố đặc biệt khó khăn với 272 hộ/1.121 khẩu, trong đó có 64 hộ nghèo, 120 hộ cận nghèo, bà con chủ yếu là người dân tộc thiểu số như (Co’ho, Raglai) riêng người kinh có 13 hộ sinh sống xen ghép. Đời sống và an ninh trật tự ở khu phố cơ bản ổn định, có 1 tổ Bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra ở các khu vực giáp ranh, trọng điểm phức tạp; bà con khu phố chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; đường giao thông nông thôn được Nhà nước quan tâm và đầu tư bằng bê tông hóa tất cả các tuyến chính trong khu phố, bộ mặt khu phố ngày càng đổi mới góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sau khi có chủ trương thực hiện kết nghĩa để giúp đỡ các thôn, khu phố có đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện được phân công kết nghĩa với khu phố Trà Cụ, thị trấn Lạc Tánh, từ năm 2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch về thực hiện các giải pháp để giúp đỡ khu phố Trà Cụ trong công tác giảm nghèo và chỉ đạo Mặt trận xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2025-CV/HU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nghĩa với xã thuần và thôn, bản, khu phố xen ghép đồng bào DTTS.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và các cơ quan ban ngành của thị trấn Lạc Tánh đã tranh thủ các nguồn lực để giúp đỡ khu phố Trà Cụ về mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh trật tự và môi trường, tạo điều kiện tốt nhất để bà con vươn lên hòa nhập với cuộc sống. Huy động các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để chăm lo cho bà con khu phố như quan tâm xây dựng nhà ở hộ nghèo, tặng quà cho hộ nghèo, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ cho bà con những lúc khó khăn hoạn nạn... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền trong bà con về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với bà con dân tộc, những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS...; phối hợp tổ chức tâp huấn kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nhất là cây lúa nước và cây bắp; kỷ thuật cạo mũ cao su cho bà con khu phố; quan tâm, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là triển khai các chương trình giảm nghèo bề vững. Từ năm 2015 đến nay, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng với nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền là 820 triệu đồng; tặng 2.600 phần quà tết cho người nghèo, khó khăn, số tiền 650 triệu đồng; quà trung thu, quà 1/6 cho các cháu thiếu nhi 680 phần quà, số tiền 34 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho các hộ có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn do thiên tai, dịch bệnh 12 phần, số tiền 12 triệu đồng. Ngoài ra, cùng với các tổ chức tín dụng, như Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Tín dụng nhân dân Lạc Tánh hỗ trợ và việc tạo điều kiện bằng các chính sách vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, phát triển sản xuất, chăn nuôi và xây dựng nhà ở nhờ vậy mà trong 10 năm qua đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, tỷ lệ hộ khá dần được tăng lên. Bên cạnh đó, vận động Quỹ tín dụng Nhân dân Lạc Tánh ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, hiện các tuyến đường ở khu phố đều có điện đường đảm bảo an ninh. Các ngành chức năng của huyện quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, làm đường, vệ sinh môi trường, văn hóa thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên...

Thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tăng cường hơn nữa công tác kết nghĩa, phối hợp với thị trấn Lạc Tánh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và trong DTTS nói riêng; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và thay đổi lối sống cho nhân dân khu phố Trà Cụ; nhân rộng mô hình “sạch đẹp, an toàn” ở khu dân cư trên địa bàn thị trấn để thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Phát huy và nhân rộng các mô hình trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kịp thời nắm tình hình tâm tư nguyện vọng chính đán của bà con để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phân khai nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, đề xuất xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại khu khố đạt kết họach đề ra; thăm, tặng quà trong dịp lễ, tết của đồng bào và dịp tết Nguyên đán hàng năm. Tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu, các vị đại biểu HĐND và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam hai cấp là người DTTS trong các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương...

Khánh Toàn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang