THÔNG TIN UBND XA GIA HUYNH

Xã Gia Huynh nằm phía nam huyện Tánh Linh ( Trước đây còn có tên gọi là Bà Tá), hình thành từ thế kỷ XIX. Trải qua các thời kỳ lịch sử, địa giới vùng đất Gia Huynh có sự thay đổi nhiều lần. Ngày 28 tháng 11 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính Phủ) có Quyết định số 140/HĐ thành lập xã Gia Huynh là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Xã Gia Huynh mới thành lập có 03 ( Thôn 1 - Bà Tá, thôn 2 - Gia Huynh, thôn 3 - Kinh Tế) với dân số có 147 hộ/ 907 khẩu; Đến nay Xã Gia Huynh có 4 thôn (( Thôn 1 - Bà Tá, thôn 2 - Gia Huynh, thôn 3 - Kinh Tế) với 1683 hộ/ 6918 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số có 430 hộ/ 1533 khẩu.
Nhân dân Gia Huynh vốn có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, đoàn kết, một lòng theo Đảng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhan dân địa phương trên địa bàn xã Gia Huynh ngày nay, từ người kinh đến đồng bào các dan tộc thiểu số, dù khó khăn gian khổ, hy sinh vẫn theo Đảng đấu tranh cách mạng và đã đóng góp nhiều trí - lực vào tháng lợi chung của huyên Tánh Linh.
Sau ngày giải phóng, nhân dân Gia Huynh bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ và nhân dân xã Gia Huynh đã xây dựng quê hương thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng. 
Kinh tế của xã tiếp tục ổn định và phát triển, tăng trưởng bình quân trên 12%, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (11-13%); thu nhập bình quân đầu người từ 25 triệu đồng năm 2015 và giữ mức 25 triệu đồng vào cuối năm 2017, đạt 83,3% (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 30 triệu đồng). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm tăng 15% - 20% (cụ thể: năm 2016 thu 1.095.653.519 đồng/884.000.000 đồng, đạt 124%; năm 2017 thu 1.496.366.059 đồng/670.000.000 đồng đạt 223%; 6 tháng đầu năm 2018 thu 763.000.000 đồng/879.000.000 đồng, đạt 84%).
- Cơ cấu cây công nghiệp dài ngày phát triển khá nhanh, diện tích cây cao su hiện có 9.055 ha, tăng 711 ha so với năm 2015. Việc chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y... đã góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.
- Chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có khoảng 14.387 con, trong đó: đàn trâu, bò 422; dê, cừu 455 con, đàn heo 510 con, đàn gia cầm khoảng 13.000 con, tăng 10% so với năm 2015.
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy rừng và chống lấn chiếm đất lâm nghiệp được tập trung chỉ đạo thường xuyên. Thường xuyên phối hợp với đơn vị chủ rừng và các ngành chức năng của huyện kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến quản lý đất lâm nghiệp. Xây dựng kế hoạch quản lý, phát triển rừng giai đoạn 2015-2020. Duy trì lực lượng bảo vệ 8,4 ha rừng Bàu Chồn.
- Công tác quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng được tập trung chỉ đạo thường xuyên. Tiến hành đo đạc diện tích đất thôn 4; đất chuyển ra khỏi 3 loại rừng giao cho xã quản lý và các diện tích nhỏ lẻ khác. Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao.
- Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo; ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên. Đã tiến hành thu gom rác thải trên địa bàn thôn 1, 2, 3; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 60%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 96%; nghĩa địa các thôn dần được chỉnh trang, quy hoạch.
- Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã hoạt động ổn định, toàn xã hiện có 07 cơ sở sơ chế mủ cao su. Hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển khá. Các dịch vụ vận tải hàng hóa, nông sản tăng về năng lực và khối lượng vận chuyển. Đã sửa chữa và nâng cấp chợ Gia Huynh; sắp xếp chợ thôn 2 đi vào hoạt động. Toàn xã có 225 hộ đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thông tin liên lạc đảm bảo, 3/4 thôn có điểm truy cập Internet.
- Từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tổng vốn huy động đầu tư 25.422.370.619 đồng, chủ yếu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, nhà cộng đồng thôn, nhà văn hóa xã, chợ Gia Huynh, các hạng mục khu 51 ha và khu 62,3ha ( khu tái định canh, định cư của đồng bào dân tộc thiểu số).

Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/home.cpx

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 512
  • Trong tuần: 4 206
  • Tháng hiện tại: 22 810
  • Tổng lượt truy cập: 844701
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang