Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2024 của UBND huyện Tánh Linh

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2023; Công văn số 173/SNV-CCHC ngày 18/01/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận về việc triển khai kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023 của các cơ quan, địa phương. Tổng điểm CCHC của huyện Tánh Linh đạt 71.11/97 điểm, xếp loại Khá và xếp hạng thứ 5/10 huyện, thị xã, thành phố (không tăng mức xếp loại nhưng tăng 03 bậc mức xếp hạng so với năm 2022).

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra qua kết quả công bố năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2024; UBND huyện Tánh Linh xây dựng Kế hoạch thực hiện mục đích Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số (CCHC) của tỉnh năm 2023. Xác định nhiệmvụ, giải pháp để cải thiện các Chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh nói chung và chỉ số CCHC của huyện nói riêng.Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 ở vị trí xếp loại khá trở lên và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.

Nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới t chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của huyện được công bố tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2023 và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính của các cấp, ngành để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo đưa UBND huyện lên vị trí xếp hạng cao hơn.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang