UBND xã Măng Tố phấn đấu thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2024

Trong năm 2024 UBND xã Măng Tố đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, do đó trong năm 2023 địa phương chỉ được đánh giá xếp loại khá.

Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND xã đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Nay từ đầu năm 2024 công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công tác xây dựng kế hoạch, rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND  xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 của xã đúng thời gian quy định; đặc biệt là khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2023 đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra.

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch kịp thời so với thời gian quy định; điều hành công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chỉ đạo cán bộ đài truyền thanh tuyên truyền về cải cách hành chính thường xuyên trên đài hàng chục lượt. Phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh, huyện  giai đoạn 2021- 2025./.

Nguyễn Kiên

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang