Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Suối Kiết

Chiều ngày 27/3/2024, Bà Trương Thị Cẩm Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện - thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Tánh Linh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã Suối Kiết.

Trong thời gian qua Cấp ủy, UBND các cấp đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách và chủ trương, chính sách của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của UBND các cấp về quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã; các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác và giám sát, góp phần phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân tiếp cận kịp thời nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên và vươn lên thoát nghèo bền vững.

anh tin bai

Tính đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách của xã Suối Kiết đạt 48.351 triệu đồng, tăng 202 triệu đồng so với đầu năm với 1.056 khách hàng. Nợ quá hạn 351 triệu đồng/ 17 hộ, chiếm tỷ lệ 0,71%. Tỷ lệ hộ vay gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ TK&VV đạt trên 75,61%.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đã tạo điều kiện cho hơn 112 hộ vay được vay vốn Ngân hàng CSXH với tổng số tiền hơn 4.493 triệu đồng, trong đó cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 1.320 triệu đồng/23 hộ.

Kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Cẩm Vân đề nghị các Cấp ủy, UBND xã tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín dụng chính sách, thường xuyên rà soát các đối tượng được vay vốn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH huyện tại địa phương, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc sử dụng nguồn vốn sau khi ngân hàng giải ngân và đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ bị rủi ro, lãi tồn đọng và lưu trữ hồ sơ, mẫu biểu đầy đủ.

Đình Sơn 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang