Xã Nghị Đức đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Năm 2022 xã Nghị Đức đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân.

Xác định công tác cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt;  Ủy ban nhân dân xã Nghi Đức đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đến các ngành, đoàn thể xã, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của xã, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn xã nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nhìn, thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng theo  quy định pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng. Năm 2022, xã đã tiếp nhận 2.477  hồ sơ, không có hồ sơ trể hẹn, việc thu phí hành chính được thực hiện đúng quy định. Duy trì tốt việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC theo đúng quy định, đã phối hợp phát ra 161 phiếu khảo sát sự hài lòng của tổ chức công dân và thu về 161 phiếu kết quả đánh giá qua 9/ 9 chỉ số đều đạt mức độ là hài lòng. Có được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp còn có sự cố nổ lực và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Nghị Đức năm 222 đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Quang Vinh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 8 632
  • Trong tháng: 31 182
  • Tất cả: 662918
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang