Khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2022

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 339-TB/VPTU, ngày 06/7/2022, về giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 92-TB/TB, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ tại buổi làm việc với tập thể UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh xây dựng Kế hoạch số 173/KH-MTTQ-BTT ngày 30/11/2022 và Quyết định số 211/QĐ-MTTQ-BTT ngày 08/12/2022 về thành lập Đoàn khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện năm 2022.

Qua đó, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022, đoàn khảo sát của huyện đã tiến hành khảo sát từ khâu tiếp nhận, kiểm tra xử lý thông tin, tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả cấp huyện, cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Trên cơ sở danh sách các cá nhân, tổ chức đến liên hệ hoặc nộp hồ sơ xin giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai được địa phương, ngành liên quan cung cấp, đoàn khảo đoàn đã trực tiếp đến từng hộ dân và doanh nghiệp gửi phiếu lấy ý kiến và thực hiện.

Qua khảo sát đã nắm bắt kết quả thực hiện công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện, về những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng có liên quan để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, cũng như đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian đến. Bên cạnh đó, công tác khảo sát góp phần nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, xử lý, tham mưu giải quyết hồ sơ, vụ việc liên quan, trình độ chuyên môn, năng lực trong thực thi nhiệm vụ. 

Như Quỳnh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 8 720
  • Trong tháng: 27 171
  • Tất cả: 615754
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang