Triển khai kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện

         Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022.

         Trên cơ sở đó, UBND huyện đã triển khai Quyết định công bố đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND tỉnh, gắn với rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Tánh Linh và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

         Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

         1. Tổ chức phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương về kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 được công bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

         2. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, đia phương liên quan rà soát lại các tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm, có điểm số thấp hơn so với điểm chuẩn đánh giá, để xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị có liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả công bố.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang