Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Tánh Linh

Ngày 14/02/2023, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn huyện Tánh Linh với mục tiêu nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện. Rà soát, đánh giá các quy định TTHC đã được công bố, công khai, nhằm kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải cách TTHC, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường mạng, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

         Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 880
  • Trong tuần: 9 158
  • Tháng hiện tại: 36 194
  • Tổng lượt truy cập: 753405
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang