Đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính quý I/2023 Và triển khai nhiệm vụ quý II/2023

Ngày 29/3/2023, UBND thị trấn Lạc Tánh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ quý II/2023; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND thị trấn, chủ trì cuộc họp, các đồng chí là Thành viên ủy ban và công chức các bộ phận chuyên môn thị trấn. Tại cuộc họp, sau khi nghe các ngành, bộ phận báo cáo tình hình thực hiện, đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND thị trấn có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong quý I năm 2023, các ngành, bộ phận và công chức chuyên môn thị trấn có nhiều nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC; các văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ CCHC triển khai đầy đủ, kịp thời; việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện có nề nếp và từng bước mở rộng thêm một số TTHC, chất lượng giải quyết TTHC cho công dân ngày càng được nâng cao, hồ sơ TTHC trễ hẹn giảm so với cùng kỳ năm trước, hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến có tập trung, thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí đảm bảo đúng quy định; các nhiệm vụ,giải pháp nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS được niêm yết công khai đầy đủ các nội dung theo quy định; Công tác xử lý văn bản đến, văn bản đi trên phần mềm QLVB đúng quy trình khép kín.

Tuy nhiên, kết quả chưa thật sự rõ nét trong những tháng đầu năm 2023, một số nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là:

- Công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ CCHC chưa đi vào chiều sâu, tin bài về CCHC đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện còn ít.

- Hồ sơ trễ hẹn và hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, chuyển trả lại cho cho tổ chức, cá nhân vẫn còn nhiều; thực hiện chưa nghiêm việc có thư xin lỗi cho công dân và tổ chức khi có hồ sơ trễ hẹn (qua thống kê trên phần mềm, trong quý I năm 2023 tiếp nhận: 863 hồ sơ, đã xử lý: 835 hồ sơ, trong đó: trước hạn 736 hồ sơ, đúng hạn 76 hồ sơ, 23 hồ sơ trễ hạn (Lĩnh vực BTXH: 04 hồ sơ, Chứng thực: 03 hồ sơ, Hộ tịch: 06 hồ sơ và Đất đai: 10 hồ sơ), đang xử lý: 28 hồ sơ, trong đó trong hạn 21 hồ sơ, trễ hạn 07 hồ sơ).

Để tiếp tục triển khai, thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ CCHC trong quý II/2023, đề nghị các ngành, bộ phận và công chức chuyên môn thị trấn tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bám sát các nhiệm vụ CCHC đã phân công để triển khai thực hiện theo yêu cầu đề ra

- Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định; không đặt ra các loại thủ tục không quy định, không yêu cầu người dân cung cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi giải quyết TTHC. Hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hẹn; thực hiện thư xin lỗi tổ chức cá nhân khi có hồ sơ trễ hẹn xảy ra; Tiếp tục khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ CCHC, Chuyển đổi số bằng nhiều hình thức; Mỗi bộ phận phải có ít nhất 01 tin, bài/tháng và ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm về CCHC.

- Tăng cường thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần (mức độ 3, 4), triển khai thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí theo quy định.

- Thường xuyên rà soát các TTHC để niêm yết, công khai đúng quy định.

- Vận hành có hiệu quả Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại đã được đầu tư; thực hiện tốt Quản lý văn bản điều hành và xử lý văn bản theo quy trình khép kín. Thực hiện các phần mềm chuyên ngành đảm bảo đúng quy định./.

                                                                                          

                                                                                                Võ Ngọc Linh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 9 229
  • Tháng hiện tại: 36 265
  • Tổng lượt truy cập: 753476
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang