UBND xã Măng Tố tập trung thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II năm 2023

Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND xã đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên trong thời gian trước, công tác CCHC ở địa phương còn có nhiều hạn chế.

Trong quý I/2023 BCĐ đã họp sơ kết công tác CCHC ở xã, phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ, trong đó tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt các thủ tục hành chính, không để phát sinh hồ sơ trể hẹn trên hệ thống. CBCC khai thác có hiệu quả các các dữ các phần mềm một cửa, QLVB, thư điện tử…

Kết quả đến tháng 4/2023 công tác giải quyết hồ sơ hành chính được cải thiện rõ rệt, theo đó trong quý I/2023 tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 83,85%, 66 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; qua tháng 4/2023 hồ sơ đúng hạn 100%, có 77 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới: Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên BCĐ tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các kế hoạch CCHC của UBND xã, trong đó lưu ý công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, việc rà soát các thủ tục hành chính, niêm yết công khai theo quy định, sử dụng có hiệu quả đề án nâng cấp một cửa của xã, kịp thời giải quyết các hồ sơ cho người dân, thực hiện gửi thư xin lỗi đến người dân nếu hồ sơ trể hẹn; việc theo dõi báo cáo đúng theo quy định./.

Nguyễn Kiên

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 1060
  • Trong tuần: 9 338
  • Tháng hiện tại: 36 374
  • Tổng lượt truy cập: 753585
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang