Triển khai quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị

UBND huyện nhận được Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về Ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình.

Trên cơ sở đó, ngày 10/4/2023 UBND huyện đã tổ chức họp giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau như triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận; qua đó nghiên cứu, rà soát các tiêu chí liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả để đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2023.Các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị và cập nhật kết quả Báo cáo tự đánh giá trên hệ thống phần mềm và các văn bản, tài liệu kiểm chứng, kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 20/9 hàng năm, để tổng hợp, thẩm định báo cáo Sở Nội vụ.

 Đưa kết quả đánh giá, xếp loại Cải cách hành chính hàng năm của đơn vị, địa phương là nội dung chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cũng như xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1011
  • Trong tuần: 9 289
  • Tháng hiện tại: 36 325
  • Tổng lượt truy cập: 753536
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang