Họp đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số quý I năm 2024

Chiều  ngày 21/3/2024 Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số xã Nghị Đức Họp rà soát, đánh giá kết quả công tác CCHC và chuyển đổi quý I và triển khai nhiệm vụ quý II  năm 2024; Chủ trì cuộc họp đồng chí: Nguyễn Ngọ - Chủ tịch UBND xã và các thành viên Ban chỉ đạo của xã.

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để vừa thúc đẩy phát triển KT-XH; ngay từ đầu năm, UBND xã  đã tập trung chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng;  các ngành chuyên môn thuộc UBND xã, áp dụng đầy đủ ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC.  Trong quý I năm 2024, xã  đã tiếp nhận  511 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết đúng hạn là 511 hồ sơ. Về công tác chuyển đổi số, tham mưu cho UBND xã  ban hành khá đầy đủ và kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của xã .

anh tin bai

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọ - Chủ tịch UBND xã.  đề nghị các đoản thể, các ngành của UBND  xã nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác CCHC, chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết triển khai thực hiện chuyển đổi số;  rà soát lại những nội dung công việc triển khai chưa hiệu quả, tập trung thực hiện trong quý II; nhằm nâng cao hiệu quả công việc; đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, trên địa bàn xã  để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

                                                                                     Quang Vinh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang