Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2024 của huyện Tánh Linh

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2024; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của huyện Tánh Linh; UBND huyện Tánh Linh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhà nước năm 2024 của huyện mục đích triển khai hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát TTHC; bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện hoạt động thường xuyên, nề nếp, hiệu quả; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 03 cấp chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của xã hội với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đối với cơ quan hành chính các cấp. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thực hiện TTHC trên địa bàn huyện.

Yêu cầu của kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đó là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Nội dung kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; đồng thời, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 để tập trung thực hiện. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang