Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Tánh Linh

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 tỉnh Bình Thuận. UBND huyện Tánh Linh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn huyện Tánh Linh, với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm soát TTHC nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện. Rà soát, đánh giá các quy định TTHC đã được công bố, công khai, nhằm kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải cách TTHC, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nội dung rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định. Rà soát, đơn giản hóa bộ phận tạo thành của TTHC. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền thường xuyên trong năm; nếu phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, gây cản trở sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân thì chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung TTHC vào Kế hoạch này để tổ chức rà soát, đánh giá theo quy định.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang